Privacy

De OMO Scholengroep Boxtel ressorteert onder het Bevoegd Gezag van de Raad van Bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs. De OMO Scholengroep Boxtel handelt conform de AVG.

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs heeft een Functionaris Gegevensbescherming (fg). Alle zaken over privacy kunt u sturen naar fg@omo.nl

Het Privacyreglement is te downloaden op de site van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.