Betrokkenheid

Voor de opvoeding van het kind naar volwassenheid zijn ouders/verzorgers en leerkrachten samen verantwoordelijk.
Gezin en school hebben hetzelfde doel: een zo goed mogelijke ontwikkeling van hun dochter/zoon.
De uitgangspunten die de school hanteert, dienen door de oude/verzorgers onderschreven te worden. Tussen ‘te veel laten doen’ en ‘alles voor hen doen’ moet een juiste middenweg gevonden worden. Belangstelling voor wat uw kind op school geleerd heeft en het stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding, zodat uw kind ook thuis en in de buurt meer zelfredzaamheid ontwikkelt.
De mentor heeft overleg over de persoonlijkheidsontwikkeling van de leerling met de ouders/verzorgers en de leerling.
Het is onze taak u op de hoogte te houden van de schoolloopbaan van uw dochter/zoon. We hopen u
door deze schoolgids over zaken betreffende het onderwijs en andere activiteiten voldoende te kunnen inlichten.
Naast deze gids vindt u op onze website het informatieblad “PrOfile” waarin u de belangrijkste berichten en data van het schooljaar kunt vinden. Voor de leerlingen bestaat er een gedragsreglement, dat u in deze schoolgids kunt vinden. Het spreekt vanzelf dat de naleving van deze regels een voorwaarde vormen om op onze school te komen en te blijven.

Ouders/verzorgers blijven graag op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Daarom vindt er per jaar een viertal ouderavonden plaats. In de maand september is er een algemene ouderavond. Na het algemene, informatieve deel van deze avond gaan de ouders/verzorgers met de mentor mee en worden per jaargroep geïnformeerd over programma en begeleiding.

Ook van de leerlingen in fase 5, zij zijn immers de schoolverlaters, voor hen gaan er grote veranderingen plaats vinden, worden de ouders/verzorgers en de leerlingen goed geïnformeerd.

In oktober vindt de bespreking van het individuele leertraject plaats. Verder zijn er tweemaal per jaar rapportgesprekken voor alle ouders/verzorgers en de betreffende leerling. Deze gesprekken zijn eind januari en aan het einde van het schooljaar. Tijdens dit gesprek wordt het rapport uitgereikt.

Tussen de data van de ouderavonden is de mentor beschikbaar om met ouders te praten over hun dochter/zoon . Het kan ook voorkomen dat de mentor de ouders/verzorgers op school uitnodigt.