Aanmelden voor het nieuwe schooljaar

Aanmelden voor het huidige of nieuwe schooljaar 

Mocht je tijdens het huidige of nieuwe schooljaar naar onze school toe willen komen, neem dan eerst even contact op met  Mevr. Francis Rou (orthopedagoog) F.Rou@bhc.nl of Dhr. Roel de Pruyssenaere de la Woestijne (teamleider) r.d.pruyssenaere@bhc.nl voor een afspraak.

Als je door je ouders wordt aangemeld voor het praktijkonderwijs, is er altijd eerst een gesprek met jou, je ouders en de teamleider. We vragen ook naar het advies van je basisschool. Daarna gaan we uitzoeken of we nog meer informatie nodig hebben. Daarom bellen we misschien wel je school op. Of doen we nog een onderzoekje. Als alle benodigde gegevens kloppen kan er een aanmeldformulier ingevuld worden.

In juni vragen we aan alle nieuwe leerlingen of ze voor de eerste keer naar school willen komen. Dan kun je al kennismaken met je nieuwe mentor en zie je bij wie je in de klas komt. Ook leer je de school al een beetje kennen door een rondleiding. Je krijgt ook een boekje mee waar allerlei informatie instaat over je nieuwe klas. Dat is ook handig voor je ouders. Na een halve dag nemen we afscheid en wensen we elkaar een fijne vakantie. ’s Avonds nodigen we ook je ouders uit zodat ze met elkaar kennis kunnen maken.

Op de maandag na de schoolvakantie word je dan om 10:00 uur op school verwacht om je lesrooster te komen halen.