Uitstroommonitor

De uitstroom van leerlingen van de afdeling Praktijkonderwijs van het Baanderherencollege, is sterk afhankelijk van de exameneisen voor de Entree-opleiding. Deze zijn bij ROC en AOC sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Aan de andere kant zijn voorgestelde veranderingen tot nu toe ook vaak aangehouden. Hetzelfde geldt voor het toelatingsbeleid bij ROC en AOC als het gaat om toelating van leerlingen tot opleidingen op niveau 2. Ondanks die veranderingen slaagt het PrO om oplossingen, passend bij de leerling, aan te blijven bieden. 

Uitstroom naar werk is afhankelijk van de regionale economische situatie. Een aantrekkende economie, met name in de bouw, kan daar verandering in brengen.

De laatst bekende resultaten kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl

Uitstroom naar werk is afhankelijk van de regionale economische situatie. Een aantrekkende economie, met name in de bouw, kan daar verandering in brengen.