Doelstelling 

De algemene doelstelling van het Baanderherencollege is: “Een school waar werk gemaakt wordt van ieders individuele talenten, passie en ambitie”.

De hoofddoelstelling van het BHC-PrO

1. De leerlingen binnen hun mogelijkheden optimaal scholen en vormen, zodat ze kunnen deelnemen aan alle facetten van het maatschappelijk leven, met een minimum aan afhankelijkheid van rechtstreekse en persoonlijke hulp.

2. De leerlingen door middel van individuele ontwikkelingsplannen (IOP’s) brengen naar arbeid, opleiding of een combinatie van beide.

3. De leerlingen hun scholings- en stagetraject laten afronden met mbo-nivieau-1-diploma, en/of diploma voor het Praktijkonderwijs. Deze doelen trachten wij te bereiken door maatwerktrajecten te realiseren, waarbij de leerlingen niet alleen kennis en vaardigheden opdoen, maar ook uitgroeien tot mensen met een zeker zelfvertrouwen, zelfkennis, gevoel voor eigenwaarde en positief (sociaal) gedrag. Bij het realiseren van deze doelstellingen wordt steeds rekening gehouden met de persoonlijkheidsontwikkeling, de talenten en de leercapaciteiten van de leerlingen. 

Resultaten

De laatst bekende resultaten kunt u vinden op www.scholenopdekaart.nl