Werken in fases
 

Elke leerling zit binnen een leerzone in een mentorgroep van ongeveer 16 leerlingen en werkt daar met een vaste mentor, vaak met ondersteuning van een onderwijsassistent. Bij de samenstelling van de groepen wordt gelet op leeftijd, prestaties in bepaalde onderdelen van de leerstof en de aanspreekbaarheid op pedagogische criteriaen competenties. Wanneer het om bepaalde redenen nodig is van mentorgroep te wisselen, dan is dit in principe mogelijk. Dit zal vooral aan het begin van het schooljaar gebeuren. Omdat de leerlingen veel lessen van de eigen mentor krijgen, ontstaan er voor de mentor goede mogelijkheden om snel zicht te krijgen in de ontwikkelingen van de individuele leerling en zijn functioneren in de betreffende leerzone.
Door het beperkte aantal leerlingen per mentor en de inzet van onderwijsassistenten kan op (onderwijskundig)
verantwoorde wijze individuele begeleiding plaatsvinden. Voor elke leerling wordt per competentie en per vak bekeken welke individueel traject mogelijk en uitvoerbaar is.

Binnen deze leerzones, waarin 2 of 3 leerfases zijn samengevoegd, worden de leerlingen competentiegericht gecoached en beoordeeld. Het BHC-Praktijkonderwijs werkt in leerzones volgens dit nieuwe onderwijsconcept met de uitgangspunten van competentiegericht onderwijs.