Schoolafspraken

Alle schoolregels staan in onze schoolgids. Hieronder een paar belangrijke regels.


Jij en de anderen

Of je buiten of in het schoolgebouw bent, jij vindt het vanzelfsprekend dat je correcte taal
gebruikt en respect hebt voor medeleerlingen en personeelsleden. Als je respect hebt
voor de ander, dan krijg je dat terug. Aan gepest worden bijvoorbeeld heb jij een grote
hekel. Daarom vind jij het logisch dat pesten niet geaccepteerd wordt. Jij vindt het fijn
dat wat van jou is niet gestolen of beschadigd wordt en normaal dat jij je eigen bezit en
andermans eigendommen respecteert.
Aan risicovol gedrag zoals pesten, stelen, vandalisme, blowen doe jij niet mee, want
je wenst niet dat anderen dit afwijkende gedrag naar jou vertonen. “Doe normaal!” biedt
jou en anderen veiligheid. Daarom kun je afwijkend en onverantwoordelijk gedrag gerust
melden bij je klassenleraar, de conciërge, de pleinmeester, de directie of bij iemand die
tijdens de (lunch)pauzes toezicht houdt.
Indien je schade toebrengt aan het gebouw, meubilair, gereedschap, machines of andere
zaken van de school, worden de kosten daarvan aan je ouders/verzorgers of jou in
rekening gebracht.

Het schoolterrein

Vind jij het heerlijk om in een nette omgeving te zijn? Als jij iets gegeten en gedronken
hebt, dan gooi jij het afval in een prullenbak. Met hetzelfde gemak gooi je je rommel in
de afvalbak. Werk dus mee aan een ‘schone school’.
Leerlingen mogen nergens in het schoolgebouw roken. Leerlingen wordt het roken ernstig
ontraden.


Blowen en gebruik van drugs en alcohol is ten strengste verboden.

Jij wilt ook een veilige school? Daarom stoei en vecht jij niet met anderen. “Blijf van elkaars lijf!”. Jij gebruikt en/of handelt
niet in vuurwerk, drugs, alcohol en jij gooit niet met voorwerpen. Dat is streng verboden op het Baanderherencollege.
De politie adviseert de directie bij gebruik en/of handel van voorwerpen die wettelijk verboden zijn. Houd jij je niet
aan deze belangrijke gedragsregel, dan kan schorsing of zelfs verwijdering van school het gevolg zijn. Jij begrijpt dat
tegen risicovol gedrag opgetreden wordt. Bij constatering van ernstig risicovol gedrag en onbehoorlijk taalgebruik naar
medeleerlingen en personeelsleden neemt de afdelingsleider of de directeur onmiddellijk contact op met je ouders/
verzorgers en/of de politie. Veiligheid begint bij jezelf!

In het gebouw

Respect voor de ander is de basis voor elk contact. Dat blijkt uit je houding en je taalgebruik. Een school kan niet
zonder goede gedragsregels. Daarom zijn er gedragsregels die jij hopelijk ook vanzelfsprekend vindt.
• Aan pesten doe jij niet mee.
• In overeenstemming met het dagrooster heb jij je boeken en hulpmateriaal voor alle lessen bij je.
• In verband met veiligheid draag je geen hoofddeksel en hoofdbanden.
• Je smartphone, discman, MP3, Ipod staan in het gebouw op ‘uit’; in de grote hal is het gebruik hiervan toegestaan.
Houd jij je niet aan deze regel, dan gaat het apparaat voorzien van naam en datum in de schoolkluis en wordt
contact opgenomen met je ouders. Geluidproducerende apparatuur is niet toegestaan.
• Afval gooi jij in de afvalbakken.
• Gebruik toiletruimtes op nette wijze, want iedereen heeft recht op schone toiletten.
• Op een aantal plaatsen hangen in het gebouw camera’s om diefstal en vandalisme te voorkomen.
De videobeelden worden opgeslagen, zodat tussentijdse controle mogelijk is. De conciërge heeft door
middel van de camera’s voortdurend zicht op verschillende ruimtes.


Gedrag op school

Je kunt uit de les gestuurd worden, als een normaal lesverloop door jouw schuld onmogelijk is. Je meldt je dan bij
de leerlingenbalie. Daar kan men jou hiervoor straf geven. In ernstige gevallen neemt de afdelingsleider en/of de
directeur onmiddellijk contact op met je ouders/verzorgers.
Op het Baanderherencollege is een verbod op gezichtsbedekkende kleding. Zonder dit verbod is het niet mogelijk
om de communicatie goed te laten verlopen (zie ook leerlingenstatuut art. 16).
Indien jij een of meer dagen geschorst wordt of zelfs van school verwijderd moet worden, krijgen je ouders/verzorgers hierover schriftelijke informatie. Bij meerdaagse schorsing en/of verwijdering van school worden de leerplichtambtenaar en de inspectie van het voortgezet onderwijs schriftelijk geïnformeerd.


Garderobes

Je hangt je jas en andere buitenkleding aan een kapstokhaak en in je kluisje kun je je eigendommen bewaren. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je spullen. Het is niet toegestaan artikelen in je kluisjes te bewaren die wettelijk verboden zijn. Als je gymles hebt, leg je voorwerpen als gsm, horloge, ring, kettinkje, portemonnee e.d. in je kluisje of je laat bepaalde kostbaarheden thuis. Neem niet te veel geld mee naar school. Controle van leerlingenkluisjes door de directie en/of de politie is altijd onaangekondigd mogelijk. Denk eraan dat de garderobe geen verblijfsruimte is.


Vrijwaringsbeding

Het schoolbestuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, vermissing en/of beschadiging van eigendommen.


Pauzeren

In de Aula en in de grote hal of op het schoolterrein breng jij je pauzes door. Je gedraagt je in de Aula rustig. Wil je meer beweging, dan zijn de grote hal en het schoolterrein de beste verblijfsruimtes. Je volgt de aanwijzingen op van het toezichthoudende personeel. Alleen in de grote hal is gebruik van gsm e.d. toegestaan.
In de Aula kun je melk, thee en versnaperingen kopen. Tijdens de pauzes verblijf je nooit in de leslokalen, in de gangen en de trappenhuizen.
Je mag zonder toestemming het schoolterrein niet verlaten, omdat je ouders/verzorgers ervan uitgaan dat je op school bent.