Schoolafspraken

Alle schoolregels staan in onze schoolgids. Hieronder een paar belangrijke regels.

Op het BHC telt iedereen mee.

Op het BHC leren we in een veilige en schone omgeving.

Op het BHC hebben we respect voor medeleerlingen en personeelsleden.

 

Daarom houden we ons aan de gemaakte afspraken:

We staan open voor elkaars mening en accepteren elkaar zoals we zijn;

We lossen problemen al pratend op;

We blijven van elkaar en elkaars spullen af;

We accepteren geen (cyber) pestgedrag, diefstal of vandalisme;

We dragen geen pet, muts of capuchon in de school;

We eten en drinken alleen in de aula, hal en buiten; de ruimte bij de kluisjes is geen verblijfsruimte

We roken niet, gebruiken geen snus, drugs, alcohol of energydrank en steken geen vuurwerk af;

We maken geen foto’s en filmpjes van elkaar zonder toestemming;

We laten onze telefoon in het telefoonhotel, in de kluis of thuis;

We komen op tijd op school en in de les en we hebben onze spullen op orde;

We zorgen er samen voor dat de school netjes blijft.

 

 

Indien jij een of meer dagen geschorst wordt of zelfs van school verwijderd moet worden, krijgen je ouders/verzorgers hierover schriftelijke informatie. Bij meerdaagse schorsing en/of verwijdering van school worden de leerplichtambtenaar en de inspectie van het voortgezet onderwijs schriftelijk geïnformeerd.