Medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad van het BHC bestaat uit ouders, docenten en leden van het onderwijsondersteunend personeel en vergadert ongeveer zes keer per jaar. Elk jaar worden er verkiezingen gehouden overeenkomstig het reglement en het rooster van aftreden. Het medezeggenschapsreglement van OMO regelt de samenstelling en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad. De MR van het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum vergaderen samen inzake onderwerpen die de OMO Scholengroep Boxtel betreft.