Ouderraad 

De ouderraad stelt zich ten doel een schakel te zijn tussen ouders en school op alle mogelijke gebieden en waarin het kind de centrale figuur is. De ouderraad heeft regelmatig vergaderingen met de teamleider, waarbij zaken worden besproken die van belang zijn voor de leerlingen.

De ouderraad kan speciale thema-avonden organiseren waarbij het de ouders/verzorgers informeert of rondom bepaalde zaken de meningen peilt. Ook kunnen er door het schooljaar heen allerlei buitenlesactiviteiten georganiseerd. Meer informatie over de ouderraad vindt u in de schoolgids.

In de ouderraad hebben zitting:
Voorzitter:  mevr. A. Tops
Secretaris:  Vacature
leden:          mevr. J van der Aa
                     mevr. K de Kruijf
                     mevr. T. Versteden